Dnes je ( ) *


Prosíme rodičov, aby nás v prípade nejasností ohľadom táborov telefonicky kontaktovali iba v pracovné dni (PO-PIA) a to iba v čase: od 9:00 do 17:00. Ak si Vaša otázka nevyžaduje okamžité riešenie, poprosíme Vás, aby ste dali prednosť komunikácii prostredníctvom MAILU (tabory@frigomania.eu). Odpoveď dostanete najneskôr do dvoch pracovných dní.

Ponuka prímestských táborov 2018

Prihlásiť sa na prímestské tábory

Detská organizácia Frigo je moderné občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je rozvoj vedomostí, zručností, talentu a postojov detí a mladých ľudí prostredníctvom zmysluplných mimoškolských aktivít. Hlavnou metódou je neformálne vzdelávanie a  formami činnosti sú výlety, tábory, klubová a krúžková činnosť, kultúrne, športové, informačné, vzdelávacie a osvetové podujatia a projekty, súťaže, projekty pre školy a iné.  Detská organizácia Frigo združuje v súčasnosti okolo päťsto členov. Činnosť organizácie je realizovaná približne šesťdesiatimi dobrovoľníkmi. Ročne sa podujatí zúčastní cca desaťtisíc detí a mladých ľudí.

Medzi úspešné podujatia patria: Detské Vianočné dielne /8 ročníkov/, Detský countrybál /8 ročníkov/, Deň Zeme v ZOO /8 ročníkov/, Košickí pátrači / 4 ročníky/, Participácia na zbierke Deň narcisov /6 ročníkov/, Zbierka Týžeň charity v Cassovii /5 ročníkov/, Prvý festival pre deti a mládež Free&Go Fest /1 ročník/, množstvo pobytových a prímestský táborov, envirovýletov, okružných výletov po Slovensku, vzdelávacích podujatí...

Medzi úspešné projekty v rokoch 2007-2008 patria napríklad: Sme tím, čo s tým /Nadácia pre deti Slovenska, Rozvoj životných zručností/,  Spoznaj svoje práva – spoznaj práva iných /Mš SR, Každý iný-všetci rovní, Multikulturálna výchova/, Tolerujem, teda som /Mš SR, Tolerancia, rozmanitosť, participácia/, život je len jeden /Nadácia Pontis, Independent, primárna prevencia závislostí/, Vyšší level /Nadácia Intenda, vzdelávanie skúsených dobrovoľníkov/, Pomôžem Ti pomáhať /Mesto Košice, Damko, vzdelávanie nových dobrovoľníkov/ a iné...

Detská organizácia Frigo vydáva pre svojich členov a sympatizantov časopis Frigo /polročne/ a prevádzkuje webovú stránku www.frigo.ahoj.sk.